مرگ محصولات کشاورزی در برابر چشمان کشاورزان ایتالیایی

شهره صدری – کشاورزان ایتالیا با بدترین خشکسالی در 70 سال گذشته مواجه اند. خشکسالی که دولت را وادار به اعلام وضعیت اضطراری کرد. آنتونلا…

View More مرگ محصولات کشاورزی در برابر چشمان کشاورزان ایتالیایی

خشکسالی در ایتالیا باعث اعلام وضعیت فوق العاده شد

شهره صدری – در پی خشکسالی شدید، ایتالیا در پنج منطقه وضعیت فوق العاده اعلام کرد دره کشاورزی پو در شمال بوسیله بدترین خشکسالی در…

View More خشکسالی در ایتالیا باعث اعلام وضعیت فوق العاده شد