تماس حیات وحش و شهرها در پی کوچک شدن زیستگاه های طبیعی

شهره صدری – نزدیک شدن شهرها به محیط های طبیعی به واسطه گسترش شهرها و یا جانمایی نامناسب شهرها، باعث میشود تا حیات وحش با…

View More تماس حیات وحش و شهرها در پی کوچک شدن زیستگاه های طبیعی

رسیدگی به شکایات محیط زیستی در چین راهی برای حل مشکلات ریشه دار

شهره صدری – چین برای تقویت شرایط محیط زیست در این کشور از سال 2015 اقدام به بازرسی از کلیه شکایات محیط زیستی و گزارش…

View More رسیدگی به شکایات محیط زیستی در چین راهی برای حل مشکلات ریشه دار