آوارگان محیط زیستی آمریکای مرکزی در پی طوفان اتا و یوتا

شهره صدری- بیش از 400 هزار نفر به کمک فوری در امریکای مرکزی نیاز دارند. حدود 140 هزار خانه در اثر طوفان های اتا و یوتا تخریب شده و 330 هزار نفر دسترسی به کمک های اضطراری را از دست داده اند. بیش از 40 هزار نفر در هندوراس و گواتمالا به کمک های فوری…

Read More