احیای چشم انداز جنگل ها

شهره صدری – جهان از سال 1990 تا کنون، 178 میلیون هکتار از مساحت جنگل ها را از دست داده است. آفریقا از بیشترین میزان نابودی جنگلها معادل  3.9 میلیون هکتار در سال در بین سالهای 2010 تا 2020 برخوردار بوده است. وبینار ” احیای چشم انداز جنگل ها” هشتم آبان ماه توسط انجمن حمایت…

Read More

کمبود منابع آب، تهدیدی رو به رشد

 شهره صدری – از آب و تغییرات اقلیم به طور مرتب بعنوان بحران هایی جدی که بشر در دهه های آینده با آنها روبرو خواهد شد، نامبرده میشود. در حقیقت، ارتباط بین این دو موضوع آنقدر تنگاتنگ است که می توان از آنها با یک موضوع و چالش مشترک نیز نام برد. بانک جهانی از…

Read More

هشدار بانک جهانی در مورد مربع فقیرترین کشورها

شهره صدری: بانک جهانی در مورد آخرین مربع فقیر ترین کشورها نگران است.  این سازمان بین المللی معتقد است که شانس کشورهایی که هنوز « کم درآمد» هستند برای دستیابی به پله بالاتر یعنی «درآمد متوسط» کم است. تعداد کشورهای فقیر جهان کاهش یافته است، اما چشم انداز برای آخرین مربع باقیمانده امید بخش نیست….

Read More

تهیه نقشه قحطی جهان در وضعیت واقعی

شهره صدری – برنامه جهانی غذا، نقشه تعاملی گرسنگی خود را راه اندازی کرده است. این نقشه وخامت اوضاع در ساحل آفریقا را نشان میدهد. تیم کوچک گرسنگی برنامه جهانی غذا (WFP) مستقر در رم، نقشه گرسنگی خود را در ژانویه راه اندازی کرده است. این نقشه از 27 مارس با فیلتر مخصوص Covid-19 ارائه…

Read More

گفتگو با مردم زیربنای دست یابی به توسعه پایدار

شهره صدری – سیستم های مختلف زیست محیطی بهم پیوسته هستند، علاوه بر بهم پیوستگی این سیستم ها، تاثیرگذاری بر این سیستم ها بسیار گسترده است. روش انعطاف پذیری، مسیرهای سازگاری و تحول برای طراحی، اجرا و ارزیابی مداخلات برای دستیابی به اهداف پایداری در زمینه های تصمیم گیری بسیار نامشخص و به سرعت در…

Read More