بازرسی تخلفات آلودگی را آشکار می کند

شهره صدری- دولت چین مصمم است تا با افزایش تیم های بازرسی، مانع انتشار آلودگی به رودخانه یانگ تسه شود. فاضلاب تصفیه نشده، ماهیگیری غیرقانونی، آبهای کلیدی در امتداد این رودخانه باعث آلودگی آن میشود. تیم‌های بازرسی محیط زیست مرکزی چین با بازرسی یک ماهه از هفت منطقه در سطح استانی در امتداد رودخانه یانگ…

Read More

زندگی پس از فاجعه محیط زیستی دریای آرال

شهره صدری – شصت سال پیش، دریای آرال شروع به خشک شدن کرد و خاک شور و بایر در پی آن باقی ماند. درس های آموخته شده در دریای آرال به سایر نقاط جهان که تغییرات آب و هوایی را تجربه می کنند کمک می کند. دریای آرال زمانی چهارمین دریاچه بزرگ جهان بود. اما…

Read More

تامین بیش از 30 درصد برق جهان از انرژی های تجدیدپذیر

شهره صدری –  حتی با وجود افزایش تقاضا برای برق، سهم انرژی های تجدیدپذیر در حال افزایش است. به طور کلی، انرژی های تجدیدپذیر از 19 درصد برق جهان در سال 2000 به بیش از 30 درصد در سال گذشته افزایش یافته است. برای دهه‌ها، مبارزه با تغییرات آب و هوایی به یک سوال مهم…

Read More

مدیریت منابع آب و ملاحظات جنسیتی

شهره صدری – یادداشت – آیا تا به حال به این فکر کرده اید که جنسیت چگونه بر مدیریت منابع آب تأثیر می گذارد؟ چه عمیقاً در مورد این موضوع فکر کرده باشید یا هرگز به ذهن شما خطور نکرده باشد، تلاقی جنسیت و آب اهمیت جهانی دارد. سیاست‌های حساس به جنسیت می‌توانند اثرات مثبت…

Read More

مفهوم آب رنگی در مذاکرات رودخانه های فرامرزی

شهره صدری- حدود 40 درصد از جمعیت جهان در حوضه های آبی بین المللی زندگی میکنند. بدین معنی که مرزهای سیاسی با مرزهای هیدرولوژیک همخوانی ندارد و باعث میشود تا حوضه های آبریز بین المللی تشکیل شود. عدم انطباق مرزهای سیاسی کشورها با مرزهای حوضه های آبی، باعث میشود تا هم پتانسیل تنش و هم…

Read More

تِنگ، روش باستانی برای انحراف مسیر شن های روان در سیستان

شهره صدری- قرن هاست که مردم منطقه سیستان ایران از روشی بومی به نام «تِنگ» برای کاهش اثرات طوفان های شن استفاده می کنند. شاخه‌های درهم تنیده گز با قرارگیری خاصی، ماسه‌های متحرک را از شهرها دور می‌کردند و مانع دفن شدن روستاها و زمین‌های کشاورزی می شدند. قدمت این روش به ماقبل تاریخ بازمی‌گردد،…

Read More