آلودگی آرسنیک در منابع آب

شهره صدری – نشست تخصصی ” آلودگی منابع آب به آرسنیک و روش‌های پالایش آن” روز شنبه دوم تیرماه ماه توسط کمیته تخصصی جنبه های محیط‌زیستی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برگزار شد. در این نشست تخصصی دکتر بهمن یارقلی، عضو هیات علمی سازمان تحقیقات وزارت جهادکشاورزی…

Read More

هفت راهکار برای دولت ها در کاهش مهاجرت خشکسالی و سیل

شهره صدری – رویدادهای شدید آبی که بر آب برای آشامیدن، تامین غذا و کشاورزی تأثیر می گذارد، مهاجرت را در سراسر جهان تحریک می کند. در اوایل سال 2021، طوفان الویس موزامبیک را درنوردید و 100 تا 400 هزار نفر را آواره کرد و زیرساخت های این کشور را تضعیف کرد. مردمی که در…

Read More

اسرائیل و احتکار رودخانه اردن

شهره صدری – نوشته مارک زیتون سال 2019-  دو منطقه تحت کشت که بیش از 50 سال در اختیار اسرائیلی ها بود به کشور همسایه یعنی اردن بازگردانده شده است. [ این امر زمانی اتفاق افتاد که اردن تمدید اجاره اراضی مرزی توسط اسراییل را رد کرد]. این دو منطقه شامل محدوده الغمر (که در…

Read More

مشارکت مردمی و توسعه

شهره صدری – یادداشت – در مفهوم کلی، مشارکت به این معناست که مردم از نزدیک در فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که بر زندگی آنها تأثیر می گذارد، درگیر می شوند. رویکرد مشارکتی هم به‌عنوان مبنای تصمیم‌ سازی و هم به‌عنوان شیوه ای برای دستیابی به فعالیت و همکاری مشترک در روند بهسازی…

Read More