چین چگونه با بایبان زایی مقابله می کند

شهره صدری – وبینار ” آشنایی با اقدامات انجام شده برای کاهش بیابان زایی، تخریب سرزمین و خشکسالی در کشور چین” روز جمعه هشتم اسفندماه توسط انجمن حمایت زمین در قالب شبکه تخصصی تاب آوری و مدیریت پایدار سرزمین برگزار شد. در این وبینار دکتر یانگ یولین هماهنگ کننده اسبق منطقه آسیا-اقیانوسیه کنوانسیون مقابله با…

Read More

تلاش دانشمندان برای یافتن متهم اصلی شکست یخچال هیمالیا در هند

شهره صدری – کارشناسانی که دادگاه عالی هند برای بررسی تاثیر عقب نشینی یخچال های طبیعی بر روی سدها تعیین کرده بود، در سال 2014 نسبت به عواقب ذوب شدن یخچال های هیمالیا به دولت هند هشدار داده بودند. با شکست یخچال های هیمالیا در هند در منطقه چمولی در ایالت اوتارخند، دست کم 31…

Read More

تجربه کالیفرنیا در مدیریت یکپارچه منابع آب و پایداری آب زیرزمینی

شهره صدری – مجموعه وبینارهایی با موضوع مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ارائه تجارب مشابه کشور آمریکا به میزبانی کرسی یونسکو در زمینه مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار در دانشگاه صنعتی شریف و به همت دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه در پنج روز…

Read More