ارتباط جدی آلودگی هوا با بیماری های روانی

شهره صدری – براساس مطالعات جامع انجام شده، در معرض آلودگی هوا قرار گرفتن  ارتباط مستقیمی با افزایش بیماری های روانی دارد. مطالعه اخیر دانشمندان که بر روی 13 هزار نفر در لندن انجام شده است، نشان میدهد که افزایش در معرض قرارگیری دی اکسید نیتروژن به نسبت کم منجر به افزایش خطر نیاز به…

Read More

تصویری از تاثیرات 20 سال جنگ در افغانستان

شهره صدری – تصور شما از 20 سال جنگ در افغانستان چیست؟ این جنگ با مردم افغانستان چه کرده است؟ با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، نگاهی به آخرین آمار و ارقام از رنجی که توسط ملت افغانستان کشیده است، می اندازیم. این گزارش توسط الجزیره منتشر شده است. هزینه انسانی جنگ براساس آخرین آمار،…

Read More

چرا جنگ مانع توسعه پایدار است؟

یادداشت – شهره صدری – جنگ دشمن توسعه پایدار است. جنگ پایه و اساس توسعه را در کشورهای درگیر از بین میبرد. توسعه پایدار به استفاده معقول از آب، زمین و جلوگیری از آلودگی منابع و همچنین ذخیره منابع طبیعی برای نسل های آتی به همراه افزایش رفاه زندگی مردم اشاره دارد. هوا، آب و…

Read More

وقتی میلیون ها – یا میلیاردها- موجود دریایی در یک روز می میرند چه اتفاقی می افتد؟

شهره صدری – گنبد حرارتی، بر روی شمال غربی اقیانوس آرام، مرگ بی سابقه ای را برای زندگی در دریا به ارمغان آورد. اثرات این مرگ و میر بی سابقه آبزیان سالهای بعد احساس خواهد شد. بعنوان یک زیست شناس دریایی – امیلی کارینگتون _که تاثیرات حوادث شدید آب و هوایی را برای ده ها…

Read More