آب در قرن بیست و یکم

شهره صدری – یادداشت – در بین تمام بحران های طبیعی و اجتماعی که ما انسان ها با آن روبرو هستیم، بحران آب تنها بحرانی است که در بنیاد بقای ما و سیاره ما قرار دارد. چنانچه نفت در قرن بیستم تعیین کننده بود، در قرن بیست و یکم آب عامل تعیین کننده است. ما…

Read More

تشدید سیل و گرمای جهانی

شهره صدری – بسیاری از دانشمندان در خصوص تشدید رخداد های آب و هوایی و بروز فاجعه انسانی هشدار داده بودند. به عقیده دانشمندان افزایش کربن در جو با باران های شدیدتر و سیل های شدیدتر ارتباط دارد. رخدادی که در این ماه در لیبی و یونان شاهد بودیم. بر اساس مطالعه‌ World Weather Attribution…

Read More

رنج زنان به طور نامتناسب از ویرانی های خشکسالی و بیابان زایی

شهره صدری – زنان تقریبا نیمی از نیروی کار کشاورزی جهان را تشکیل می‌دهند، اما شیوه‌های تبعیض آمیز مربوط به مالکیت زمین، دسترسی به اعتبار، دستمزد برابر و تصمیم‌گیری اغلب مانع مشارکت فعال آنها در حفظ سلامت زمین می‌شود. طبق گزارش کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان زایی (UNCCD)، امروزه از هر پنج…

Read More

اخراج هزاران نفر در اندونزی برای ساخت کارخانه چینی

شهره صدری – به گزارش الجزیره به ساکنان جزیره رمپانگ گفته شده است که تا پایان ماه به خانه های جدید در داخل کشور نقل مکان کنند تا راه را برای کارخانه شیشه چند میلیارد دلاری چینی باز کنند. پس از اینکه دولت اعلام کرد که 7500 ساکن جزیره رمپانگ باید به داخل خاک، حدود…

Read More

بدون زنان، وضعیت مدیریت منابع آب بهتر نمی شود

شهره صدری – زنان در کشورهای در حال توسعه مانند منطقه خاورمیانه اغلب به‌عنوان مصرف‌کنندگان آب یا به‌عنوان مدیران آب فقط در خانواده‌های خود دیده می‌شوند. به آنها صدا و فضایی برای مشارکت در مدیریت آب در سطوح گسترده تر جامعه یا نهادهای مدیریتی داده نمی شود. خیلی اوقات، از حضور آنها در گفتگو و…

Read More