پایش کیفی مخازن سدها تنها راهکار حفظ کیفیت آب در سدها نیست

شهره صدری – کارگاه آموزشی ” پایش کیفیت آب و رسوبات مخازن سدها” روز شنبه دوم مرداد ماه توسط کمیته تخصصی جنبه های زیست محیطی…

View More پایش کیفی مخازن سدها تنها راهکار حفظ کیفیت آب در سدها نیست

تهیه نقشه تورب زارها نگرانی دانشمندان را بیشتر کرد

شهره صدری – تورب زارها (پیتلندها) خاکهایی هستند که غرق در کربن طبیعی اند. آنها کربن را از هوا جذب کرده و به ما در…

View More تهیه نقشه تورب زارها نگرانی دانشمندان را بیشتر کرد