از عمان تا خراسان، خط انتقال آب دریا در پیچ و خم نقد کارشناسی

شهره صدری- اولین نشست گفتگوی های آبی با موضوع “واکاوی طرح های انتقال آب دریا” روز گذشته در محل شرکت توسعه منابع آب ایران برگزار شد. در اولین نشست گفتگوی های آبی، طرح های انتقال آب دریا که در قالب 5 خط انتقال به فلات مرکزی و نوار شرقی کشور طرح ریزی شده است مورد…

Read More

افزایش جذب کربن توسط گیاهان با بهبود کیفیت هوا

شهره صدری- کاهش آلودگی ناشی از ذرات آئروسل کیفیت هوا را بهبود می بخشد. همچنین می‌تواند میزان نور خورشید در دسترس گیاهان را افزایش داده و توانایی آنها را در حذف دی اکسید کربن از جو و کاهش تغییرات آب و هوایی افزایش دهد. تحقیقات جدید دانشمندان با استفاده از داده های ماهواره ای برای…

Read More

چگونه دانش بومی می تواند به حل بحران آب و هوا کمک کند

شهره صدری- در حالی که جهان با سازگاری با یک سیاره در حال گرم شدن دست و پنجه نرم می کند، مردم بومی چالش های منحصر به فردی مرتبط با آب و هوا را تجربه می کنند که قرن ها پس از تصرف سرزمین هایشان توسط مهاجران و دولت ها تشدید شده است. در ایالات…

Read More

توانمندسازی زنان و توسعه پایدار

شهره صدری- یادداشت- زنان در بسیاری کشورهای در حال توسعه و حتی در برخی از کشورهای توسعه یافته دچار تبعیض جنسیتی در امور مربوط به آموزش، اشتغال و هرگونه فعالیت زمینه ساز یا مرتبط با مشارکت اجتماعی هستند. در حالیکه این امر در تضاد با تفکر همکاری و مشارکت زنان در اجتماع است.  زنان همواره…

Read More

آیا کاشت درخت واقعا می تواند به مقابله با تغییرات آب و هوایی کمک کند؟

شهره صدری – کاشت درختان به عنوان روشی برای مقابله با گرمایش جهانی ترویج شده است، اما آیا این کار می تواند بیش از فایده ضرر داشته باشد؟ بیل گیتس اخیراً در حال بحث در مورد اینکه آیا کاشت درختان انبوه واقعاً در مبارزه با تغییرات آب و هوایی کاربرد زیادی دارد، اعلام کرد: “من…

Read More