کاهش ذخایر آب زیرزمینی ایران

شهره صدری – منابع آب زیرزمینی با تامین حدود 36 درصد از اب آشامیدنی و حدود 42 درصد از آب مورد نیاز کشاورزی، یک منبع کلیدی آب شیرین در سطح جهان هستند.  در دوره آنتروپوسن (دوره نو – انسانی)، ذخایر آب زیرزمینی به هر دو دلیل فشارهای طبیعی و انسانی تحت تنش بسیار زیادی قرار…

Read More

خاورمیانه به دنبال ابداع راه حلی برای برون رفت از بحران آب

شهره صدری – آب یک منبع ضروری برای حفظ زندگی بشراست. کشاورزی و بسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی، از مدتها قبل در خاورمیانه – خشک ترین منطقه در جهان- با کمبود آب مواجه بوده است.  اما اکنون، رشد جمعیت، سرعت گرفتن شهرنشینی، توسعه اقتصادی و تغییر آب و هوا، فشار جدی بر تامین آب…

Read More

جنبش اکوساید در تلاش برای ثبت جنایت جدید بین المللی : تخریب محیط زیست

شهره صدری – تعداد روبه افزایشی از رهبران جهان طرفدار طرح اکوساید (کشتار محیط زیست) در دادگاه کیفری بین المللی به عنوان “خط اخلاقی” برای کره زمین هستند. مفهوم اکوساید ناشی از تراژدی است. یک تراژدی زیست محیطی. این مقاله با مشارکت Inside Climate News ، یک پایگاه خبری غیرانتفاعی که به پوشش آب و…

Read More

آیا خاورمیانه قادر به حل مشکل آب خود است؟

شهره صدری – در یکی از داغ ترین و خشک ترین مناطق زمین، آب بسیار کم است و در بسیاری از نقاط نیاز به شیرین سازی آب دریا دارد. مانند پولی که از حساب بانکی بیشتر از حد برداشت شده باشد، آب در خاورمیانه سریعتر از بازپرداخت آن، مصرف میشود. به این معنی که کشورهای…

Read More