آبگیری۴۷ میلیون مترمکعبی سازه های آبخیزداری در هرمزگان

شهره صدری- در پی بارش های تابستانه جبهه مونسون، طی دو هفته سازه های آبخیزداری در استان هرمزگان، ۴۷میلیون مترمکعب استحصال رواناب را انجام داند. ابراهیم جعفری تختی معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی هرمزگان گفت: در پی بارش های تابستانه جبهه مونسون طی دو هفته سازه های آبخیزداری ۴۷ میلیون مترمکعب استحصال رواناب را…

Read More

پایش کیفی مخازن سدها تنها راهکار حفظ کیفیت آب در سدها نیست

شهره صدری – کارگاه آموزشی ” پایش کیفیت آب و رسوبات مخازن سدها” روز شنبه دوم مرداد ماه توسط کمیته تخصصی جنبه های زیست محیطی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران با همکاری پژوهشکده مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. در این کارگاه آموزشی که 90 نفر از متخصصین و کارشناسان منابع آب…

Read More

تاثیر آلودگی هوا بر نوزادان در دوران بارداری

شهره صدری – در معرض قرار گرفتن مادران به آلودگی هوا در دوران بارداری اغلب تاثیرات سوء بر سلامتی نوزادان دارد. با این حال مطالعات بسیار کمی در مورد این موضوع انجام شده است. بنا بر نتایج مطلعه ای که به تازگی انجام شده است، حساس ترین دوره بارداری نسبت به آلودگی هوا ماه های…

Read More