کودکان سرزمین تشنه

شهره صدری- یادداشت- سوء تغذیه در ابتدایی ترین سطح خود یکی از پیامدهای بیماری و مصرف ناکافی مود غذایی روزانه است. علاوه بر این سوء تغذیه یکی از علل عمده شیوع بیماری ها و مرگ و میر کودکان است. در کنار سوء تغذیه، مصرف آب ناسالم و غیربهداشتی یکی از مهمترین علت مرگ و میر…

Read More

نیاز فوری 16 میلیون کودک در افغانستان به کمک

شهره صدری – به گزارش یونیسف، نزدیک به 16 میلیون کودک در افغانستان نیاز به کمک های فوری بشردوستانه دارند. فران اکیزا نمایندۀ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) در افغانستان، امروز در یک پیام ویدیویی گفت: «حقوق کودکان در افغانستان روز به روز نادیده گرفته می‌شود و تعداد زیادی از کودکان در این…

Read More

بحران آب و هوا، بحران کودکان

شهره صدری – بحران آب و هوایی که ما می شناسیم به سرعت در حال تغییر جهان است، این بحران پیامدهایی جدی را برای حقوق کودکان حاضر و کودکان نسل های آینده رقم میزند.   براساس آخرین گزارش منتشر شده توسط شبکه حفاظت از کودکان، میلیون ها کودک متولد شده در سال 2020 به طور…

Read More