اسرائیل و احتکار رودخانه اردن

شهره صدری – نوشته مارک زیتون سال 2019-  دو منطقه تحت کشت که بیش از 50 سال در اختیار اسرائیلی ها بود به کشور همسایه یعنی اردن بازگردانده شده است. [ این امر زمانی اتفاق افتاد که اردن تمدید اجاره اراضی مرزی توسط اسراییل را رد کرد]. این دو منطقه شامل محدوده الغمر (که در…

Read More