سازمان ملل اهمیت جهانی قارچ چینی را به رسمیت شناخت

شهره صدری – سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد سیستم کشت مشترک جنگل و قارچ گینگیوان چین را بعنوان سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی…

View More سازمان ملل اهمیت جهانی قارچ چینی را به رسمیت شناخت

برنامه اقدام حفاظت از رودخانه زرد اعلام شد

شهره صدری- مقامات چینی روز چهارشنبه از یک برنامه اقدام بلندپروازانه برای حفاظت از رودخانه زرد، دومین رودخانه طولانی کشور، رونمایی کردند. در این برنامه…

View More برنامه اقدام حفاظت از رودخانه زرد اعلام شد

سازوکار همکاری بین استان ها در چین برای بهبود کیفیت آب

شهره صدری – چین برای همکاری بین منطقه ای بین استان های خود برای بهبود کیفیت آب سازوکاری را از سال 2016 معرفی کرده است.…

View More سازوکار همکاری بین استان ها در چین برای بهبود کیفیت آب

اشتغال و پایداری اقتصاد در پی اجرای پروژه های آبی در چین

شهره صدری – سرمایه گذاری بیشتر در پروژه های آبی در چین کمک قابل توجهی به تثبیت اقتصادی و افزایش اشتغال کرده است. لیو ویپینگ،…

View More اشتغال و پایداری اقتصاد در پی اجرای پروژه های آبی در چین

تلاش ها در کرانه رودخانه زرد برای حفاظت محیط زیست و کاهش فقر نتیجه داده است

شهره صدری – تلاش های منطقه خودمختار نینگ شیا هوی در حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی، رهایی از فقر نتیجه داده است. به گفته…

View More تلاش ها در کرانه رودخانه زرد برای حفاظت محیط زیست و کاهش فقر نتیجه داده است

تلاش‌های حفاظتی در آفریقا میتواند توسط زنان رهبری شود

شهره صدری- صدای زنان به طور قابل توجهی در موضوعات مربوط به حفاظت از محیط زیست در آفریقا شنیده نمی شود. زمان آن فرا رسیده…

View More تلاش‌های حفاظتی در آفریقا میتواند توسط زنان رهبری شود

بزرگترین مزرعه عمودی جهان در بریتانیا ساخته می شود

شهره صدری – بزرگترین مزرعه عمودی جهان برای کمک به پایان دادن به اتکای بریتانیا به غذاهای وارداتی ساخته می شود. این مزرعه عمودی به…

View More بزرگترین مزرعه عمودی جهان در بریتانیا ساخته می شود