خشکسالی محصولات کشاورزی امسال در فرانسه را تهدید نکرده است

شهره صدری – مارک فسنو، وزیر کشاورزی فرانسه گفت، علیرغم سطح پایین آب های زیرزمینی در بیشتر مناطق فرانسه، مشکل خشکسالی عمده ای وجود ندارد…

View More خشکسالی محصولات کشاورزی امسال در فرانسه را تهدید نکرده است

افزایش چشمگیر تعداد آوارگان داخلی به دلیل جنگ و تغییرات آب و هوایی

شهره صدری – بر اساس داده‌های منتشر شده توسط مرکز نظارت بر جابجایی های داخلی در کشورها (IDMC )، تعداد آوارگان داخلی سال گذشته به…

View More افزایش چشمگیر تعداد آوارگان داخلی به دلیل جنگ و تغییرات آب و هوایی