سازمان ملل اهمیت جهانی قارچ چینی را به رسمیت شناخت

شهره صدری – سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد سیستم کشت مشترک جنگل و قارچ گینگیوان چین را بعنوان سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی…

View More سازمان ملل اهمیت جهانی قارچ چینی را به رسمیت شناخت

کشاورزان بنگلادشی برای کشت محصولات به جزایر شناور روی می آورند

شهره صدری – از آنجایی که طغیان دریاها و طوفان ها زمین های کشاورزی بیشتری را تهدید می کند، کشاورزان در کشور بحران زده از…

View More کشاورزان بنگلادشی برای کشت محصولات به جزایر شناور روی می آورند