چگونه آب در 48 کشور جهان کلید موفقیت مهترین اجلاس آب و هوایی جهان است

شهره صدری – تقریبا نیمی از جهان برای دسترسی دائمی به آب به کمک نیاز دارند. مقابله با این مشکل می تواند برای اقدام در…

View More چگونه آب در 48 کشور جهان کلید موفقیت مهترین اجلاس آب و هوایی جهان است

پیروزی غیرمنتظره در پرونده آلودگی هوا علیه دولت در اندونزی

شهره صدری – هواداران هوای پاک در  اندونزی پس از دو سال موفق به اخذ رای علیه دولت از دادگاه در خصوص آلودگی هوای شهر…

View More پیروزی غیرمنتظره در پرونده آلودگی هوا علیه دولت در اندونزی

کاشت درختان ممکن است پوشش جنگلی یا معیشت جوامع محلی را بهبود نبخشد

شهره صدری – تحقیقات اخیر دانشمندان در هند نشان میدهد که کاشت درختان در مقیاس وسیع ممکن است منفعتی برای معیشت جوامع محلی در پی…

View More کاشت درختان ممکن است پوشش جنگلی یا معیشت جوامع محلی را بهبود نبخشد

ارتباط جدی آلودگی هوا با بیماری های روانی

شهره صدری – براساس مطالعات جامع انجام شده، در معرض آلودگی هوا قرار گرفتن  ارتباط مستقیمی با افزایش بیماری های روانی دارد. مطالعه اخیر دانشمندان…

View More ارتباط جدی آلودگی هوا با بیماری های روانی