آیا می توانیم آب را ارزشگذاری کنیم؟

شهره صدری – ارزش آب بسیار بیشتر از قیمت آن است. آب برای خانوارها، غذا، فرهنگ، بهداشت، آموزش، اقتصاد و یکپارچگی محیط طبیعی ما دارای ارزش بسیار زیاد و پیچیده ای است. آیا می توانیم برای آب ارزش قائل شویم؟

ارزش آب نه تنها از نظر مالی بلکه از نظر امنیت غذایی، بهداشتی ، سکونتگاه های شهری و روستایی، تولید انرژی، توسعه صنعتی، رشد اقتصادی و اکوسیستم ها از اهمیت حیاتی برخوردار است. همه چیز به آب بستگی دارد.

سازگاری و کاهش اثرات تغییر اقلیم از طریق مدیریت آب در توسعه پایدار بسیار مهم است و برای دستیابی به برنامه 2030 توسعه پایدار و همچنین اهداف توافق پاریس ضرورت دارد.

ششمین هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه تا سال 2030 است. نیاز به توسعه زیرساخت های آب در کشورهای در حال توسعه قابل درک است، اما دسترسی به آب پاک، همانطور که تعدادی از بحران های آب نشان داده است، برای کشور های پیشرفته نیز مساله است.

تغییرات آب و هوا، آلودگی و جمعیت در حال رشد، بطور فزاینده ای تقاضا در شهرها را افزایش میدهد . البته نوآوری و فناوری در مدیریت منابع آب می تواند به حل این مشکلات کمک کند. دولت ها، ارگان های دولتی و صنعتی همه در زیرساخت های جدید و به روز شده سرمایه گذاری می کنند و روند سرمایه گذاری در این بخش سرعت بیشتری گرفته است.

مناطق در حال ظهور بازارهای بزرگ مانند چین، هند و جنوب صحرای آفریقا نیاز به توسعه زیرساخت های آبی دارند که قبلا فاقد چنین زیرساختهایی به اندازه کافی بودند.  

مساله فقط دسترسی به آب سالم نیست، بلکه بسیای از اقلامی که ما مصرف می کنیم برای تولید به مقدار قابل توجهی آب نیاز دارند.

زیرساخت های فرسوده

بسیای از زیرساختها در کشورهای پیشرفته کهنه  و ناکارآمد شده اند. این امر با شل گیری بحران آب  و مشکلات شهرداری ها برای تامین هزینه تعمیرات و نگهداری سیستم ها و یا تعویض شبکه های آبرسانی خود را نشان میدهد.

تغییرات اقلیم بر امنیت آب تاثیر می گذارد. در سالهای اخیر، خشکسالی های شدید و کمبود آب بر عملکرد کشاورزی و بهره وری صنعت تاثیر گذار بوده است. این به معنای از دست دادن درآمد کشاورزان و کارگران است. مانند خشکسالی های 16-2012 کالیفرنیا و 17-2014 برزیل.

یا مانند کمبود شدید آب در کیپ تاون، دومین شهر بزرگ آفریقای جنوبی با حدود چهار میلیون نفر جمعیت باعث شکب گیری یک بحران جدی شد. کاهش شدید بارندگی در این منطقه، به معنای خالی شدن مخزن اصلی شهر در مارس 2018 بود. سرانه مصرف آب در کیپ تاون از 120 لیتر در هر روز در سال 2015 به 50 لیتر در ابتدای سال 2018 کاهش یافت . این به معنای ظهور یک مشکل و در واقع بحران جدی در این شهر بود.

فراوانی فرصت ها

فرصت های سرمایه گذاری در آب به طرز شگفت انگیزی متنوع و انعظاف پذیر است. ویژگی های ریسک بطور کلی با بازارهای سهام قابل مقایسه است. فرصت ها در اقتصاد جهانی، در بازارها، چه در بازارهای جهانی و چه در بازارهای محلی وجود دارد. آب در سراسر چرخه اقتصادی شامل انواع مشاغل فرصت های جذابی را فراهم می کند.

فناوری ها و نوآوری ها نقش اساسی در کاهش مصرف آب دارند. بعنوان مثال کنتورهای هوشمند می توانند به شرکت های بزرگ کمک کنند تا زیرساخت های پشتیبانی را بطور موثرتری مدیریت کنند و علائم هشدار دهنده اولیه و محل نشت را نشان دهد. نهادهای دولتی و صنعت خصوصی در سطح جهان در حال ارتقا زیرساختهای خود هستند و بنظر میرسد این روند سرمایه گذاری ادامه یابد .

منبع: Frank Monier

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.