رونمایی چین از طرح بزرگ توسعه شبکه های حمل و نقل تا سال 2025

شهره صدری- توسعه حمل و نقل عمومی یکی از مهمترین راهکارهای کاهش آلودگی هواست. مطمئنا گسترش خطوط راه آهن و سامانه های اتوبوس ها شهری و بین شهری، احداث جاده های بیشتر برای کاهش ترافیک می تواند باعث کاهش سهم آلاینده های هوا از حمل و نقل به خصوص وسایل نقلیه شخصی گردد.

چین از طرحی رونمایی کرد که اهداف اصلی آن توسعه شبکه حمل و نقل دوره چهاردهم برنامه پنج ساله توسعه (2025-2021) این کشور را مشخص می کند.

براساس اسناد منتشر شده توسط چین، خطوط راه آهن پرسرعت در سال 2025 به طول 50 هزار کیلومتر خواهد رسید که 38 هزار کیلومتر از سال 2020 بیشتر است. همچنین انتظار میرود راه آهن های 250 کیلومتری 95 درصد از شهرهایی با بیش از نیم میلون نفر را پوشش دهد.

چین در سال 2025، بیش از 165 هزار کیلومتر خطوط راه آهن (وضعیت فعلی 146 هزار کیلومتر)، بیش از 270 فرودگاه شهری (در حال حاضر 241 فرودگاه شهری)، 10 هزار کیلومتر خطوط مترو در شهرها (وضعیت فعلی 6600 کیلومتر) ، 190 هزار کیلومتر بزرگراه ( در حال حاضر 161 هزار کیلومتر)و 18500 کیلومتر آبراهه های داخلی (16100 کیلومتر آبراهه های فعلی) خواهد داشت.

سیستم حمل و نقل نیز سبزتر خواهد شد. شهرها شاهد سهم 72 درصد اتوبوس هایی با انرژی های نو خواهند بود. این امر باعث میشود تا سهم 66.2 درصد فعلی توسعه یابد. در نتیجه شدت انتشار دی اکسید کربن ناشی از بخش حمل و نقل 5 درصد کاهش خواهد یافت.

طبق این برنامه، هدف اصلی دستیابی به توسعه یکپارچه در سال 2025 با پیشرفت های قابل لمس در تحول هوشمند و سیستم حمل و نقل سبز است .

در این برنامه قرار است تا در سال 2035، زمان سفر در داخل شهرها و حومه آنها و بین کلان شهرها به ترتیب به یک ساعت، دو ساعت و سه ساعت کاهش یابد. به این ترتیب زمان ارسال بسته های پستی و همچنین خدمات سریع السیر در زمان کوتاه تری در سراسر چین انجام خواهد شد.

همچنین این طرح، ایمنی حمل و نقل غلات، انرژی و سنگ معدن را در کانال های اصلی تقویت خواهد کرد و زنجیره های تامین لجستیک  بین المللی  نیز بهتر محافظت خواهند شد.  

مجری این طرح گفت که اتصال بین المللی نیز بهبود خواهد یافت. تلاش ها برای تقویت زیرساخت های حمل و نقل با کشورهای همسایه، توسعه کیفیت بهتر مسیر قطارهای باری چین – اروپا بیشترخواهد شد. ساخت جاده ابریشم هوایی یکی از برنامه ها در این طرح است.

منبع: People’s daily online

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.