نیاز جدی سیاره به احیای اکوسیستم ها

شهره صدری – به گزارش سازمان ملل، برای جلوگیری از نابودی تنوع زیستی، باید تا سال 2030 زمین تخریب شده به اندازه چین بازسازی شود. این در حالی است که هر ساله 10 درصد از خدمات اکوسیستمی را در تولید اقتصادی جهان  از دست میدهیم.

در گزارش اخیر برنامه محیط زیست سازمان ملل و سازمان غذا و کشاورزی که در 3 ژوئن 2021 منتشر شده است، تاکید شده است که بشریت نیاز دارد تا در دهه آینده حداقل یک ملییارد هکتار از اراضی تخریب شده را به سرعت احیا کند.

جهان از 1.6 برابر میزان خدماتی که طبیعت می توانسته ارائه دهد استفاده کرده است. به همین دلیل اقدامات حفاظتی به تنهایی برای جلوگیری از فروپاشی اکوسیستم در مقیاس بزرگ ناکافی است. این اکوسیستم ها شامل اراضی زراعی، جنگل ها، علفزارها و دشت های ساوانا، کوه ها، مناطق شهری، اقیانوس ها و آبهای شیرین هستند. جوامع تقریبا در دو میلیارد هکتار زمین تخریب شده زندگی می کنند که شامل فقیرترین مناطق و حاشیه نشینان جهان نیز میشود.

حفاظت از اکوسیستم های سالم در حال حاضر کافی نیست. ما در حاضر از 1.6 سیاره زمین استفاده می کنیم، به زبان ساده ما به طبیعت بیشتری نیاز داریم. بیشتر از آنچه در اختیار داریم.

هزینه های ترمیم مناطق خشکی بدون احتساب هزینه های ترمیم اکوسیستم های دریایی، حداقل در سال 200 میلیارد دلار تا سال 2030 برآورد شده است. در این گزارش آمده است که هر یک دلار سرمایه گذاری شده در ترمیم زمین، تا 30 دلار منافع اقتصادی را ایجاد می کند.

ترمیم و احیای اکوسیستم فرآیند توقف و برعکس کردن تخریب است که منجر به پاک شدن آب و هوا، بهتر شدن سلامت انسان و بهبود تنوع زیستی می شود .

براساس این گزارش در حال حاضر تخریب اکوسیستم ها بر رفاه 3.2 میلیارد نفر تاثیر گذاشته است. یعنی 40 درصد از جمعیت جهان تحت تاثیر تخریب اکوسیستم ها قر ار گرفته اند.

خبر خوب این است که طبیعت دارای یک ظرفیت فوق العاده برای ترمیم خود است. در حالیکه برخی از اکوسیستم ها بدلیل شد تخریب نمی توانند بهبود پیدا کنند، ولی اگر جلوی آسیب و تخریب بسیاری از اکوسیستم ها را بگیریم، می توانیم فرصت دوباره شکوفا شدن را به آنها بدهیم.

اهمیت ترمیم اکوسیستم ها در تولید برای حمایت از امنیت غذایی بسیار پررنگ است. در گزارش سازمان ملل آمده است که با ترمیم فقط از طریق جنگل های زراعی امکان افزایش امنیت غذایی برای 1.3 میلیارد نفر وجود دارد. بازسازی جمعیت ماهیان دریایی برای دستیابی به حداکثر عملکرد پایدار می تواند تولید ماهیگیری را 16.5 میلیون تن افزایش دهد که ارزش سالانه آن معادل 32 میلیارد دلار است.

این گزارش دلیل این است که چرا ما باید تلاش خود را برای بازسازی جهانی انجام دهیم.

منبع: downtoearth

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.