آتش سوزی جنگل ها در غرب آمریکا دوباره مردم را وادار به ترک خانه های خود کرد

شهره صدری- هزاران نفر از خانه های خود در ایالت اورگان آمریکا تخلیه شده اند، زیرا آتش سوزی گسترده جنگل ها، ابری سیاه از دود…

View More آتش سوزی جنگل ها در غرب آمریکا دوباره مردم را وادار به ترک خانه های خود کرد