دانشمندان عدم قطعیت هایی را در برآورد خطر سیل کشف کردند

شهره صدری – نتایج مطالعه جدید دانشمندان نشان می دهد که روش های محاسبه خطر سیل نیاز به تجدید نظر دارد. تجزیه و تحلیل تناوب…

View More دانشمندان عدم قطعیت هایی را در برآورد خطر سیل کشف کردند

چه چیزی باعث وقوع سیل و موج گرمای بی سابقه در چین شده است؟

شهره صدری – سیل بی سابقه در جنوب چین در این ماه بیش از نیم میلیون نفر را آواره کرد، در حالی که گرمای کشنده…

View More چه چیزی باعث وقوع سیل و موج گرمای بی سابقه در چین شده است؟