چه چیزی باعث وقوع سیل و موج گرمای بی سابقه در چین شده است؟

شهره صدری – سیل بی سابقه در جنوب چین در این ماه بیش از نیم میلیون نفر را آواره کرد، در حالی که گرمای کشنده…

View More چه چیزی باعث وقوع سیل و موج گرمای بی سابقه در چین شده است؟