تشدید خشکسالی آوارگان سومالی را در آستانه مرگ قرار داد

شهره صدری  – سازمان ملل متحد در مورد فاجعه ای که صدها هزار نفر را در اردوگاه آوارگان در سومالی تهدید می کند هشدار داد.…

View More تشدید خشکسالی آوارگان سومالی را در آستانه مرگ قرار داد