سد مرزی کانتینرهای حمل و نقل در سراسر بیابان آریزونا

شهره صدری – به گزارش رویترز، یک خط طولانی و باریک در سراسر منظره غبارآلود آریزونا کشیده شده است. این یک مانع مرزی است .…

View More سد مرزی کانتینرهای حمل و نقل در سراسر بیابان آریزونا

جنایت و نقض حقوق بشر: حقیقت سیاه پشت مرغ ارزان در اروپا

شهره صدری – بر اساس تحقیقات جدید، سوپرمارکت ها، فست فودهای زنجیره ای و غذای حیوانات خانگی با نقض حقوق بومیان در برزیل مرتبط هستند.…

View More جنایت و نقض حقوق بشر: حقیقت سیاه پشت مرغ ارزان در اروپا

خشکسالی باعث افزایش خودکشی در روستاهای استرالیا می شود

شهره صدری – تحقیقات جدید نشان می دهد که خودکشی در طول خشکسالی در میان مردان جوامع روستایی استرالیا افزایش می یابد و این مشکل…

View More خشکسالی باعث افزایش خودکشی در روستاهای استرالیا می شود

بانک جهانی گزارش آب، مهاجرت و توسعه را منتشر کرد

شهره صدری –گزارش آب، مهاجرت و توسعه توسط بانک جهانی منتشر شد. این گزارش به ارتباط بین آب و مهاجرت و پیامدهای آن برای توسعه…

View More بانک جهانی گزارش آب، مهاجرت و توسعه را منتشر کرد

تشدید خشکسالی آوارگان سومالی را در آستانه مرگ قرار داد

شهره صدری  – سازمان ملل متحد در مورد فاجعه ای که صدها هزار نفر را در اردوگاه آوارگان در سومالی تهدید می کند هشدار داد.…

View More تشدید خشکسالی آوارگان سومالی را در آستانه مرگ قرار داد

ساخت دیوار مرزی در میان جنگل کهن لهستان برای مهار ورود مهاجران

شهره صدری – سازمان های غیردولتی از اتحادیه اروپا می خواهند که از ساخت دیوار مرزی لهستان در جنگل های کهن این کشور جلوگیری کند.…

View More ساخت دیوار مرزی در میان جنگل کهن لهستان برای مهار ورود مهاجران