در افریقا، مقابله پایدار با کرونا نمیتواند مساله آب را پنهان کند

بین 70 تا 80 درصد بیماری ها در قاره افریقا بدلیل کیفیت پایین آب و نبود امکانات بهداشتی کافی است. در سالهای اخیر، بسیاری از…

View More در افریقا، مقابله پایدار با کرونا نمیتواند مساله آب را پنهان کند