بشر در اوج فاجعه تغییر آب و هوا

شهره صدری – به گزارش لوموند، متخصصان اقلیم سازمان ملل متحد در گزارش پیش نویس  هیات بین دولتی تغییر آب و هوا (IPCC ) اعلام کردند که تاثیرات تغییرات آب و هوایی تسریع شده و  مدتها قبل از سال 2050 قابل لمس خواهد بود.

هنگامی که کودکان امروز در سال 2050 به 30 سالگی میرسند، زندگی روی کره خاکی با کمبود آب، مهاجرت، سوء تغذیه، انقراض گونه ها و غیره بطور حتم دگرگون شده است. صدها دانشمندی که پیش نویس گزارش اخیر IPCC  را نوشته اند، متذکر میشوند که صرف نظر از میزان کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، تاثیرات مخرب گرم شدن کره زمین بر طبیعت و بشر وابسته به آن تسریع میشود و مدتها قبل از 2050 قابل لمس خواهد بود.  

گزارش پیش نویس تهیه شده بسیار هشداردهنده تر از گزارش سال 2014 است و برای اطلاع از تصمیمات سیاست گذاری تهیه شده است. گزار ش اصلی در سال 2022 منتشر خواهد شد. اگرچه نتیجه گیری های اصلی آن تغییری نخواهد کرد، ولی گزارش نهایی بدون موافقت 195 کشور عضو منتشر نخواهد شد. برخی از دانشمندان جلسات مهم بین المللی تغییرات آب و هوا را در انتهای سال 2021 بسیار دیر ارزیابی می کنند.

به گفته IPCC  ، بدترین ها هنوز اتفاق نیفتاده است، و پیامدهای آن زندگی فرزندان و نوه های ما را بسیار دشوار خواهد کرد.  اکنون آب و هوا تغییر کرده است. در حالی که افزایش متوسط دما از اواسط قرن نوزدهم به 1.1 درجه سانتیگراد رسیده است، حتی اگر جلوی انتشار دی اکسید کربن گرفته شود، باز هم اثرات آن در حال حاضر شدید است. گونه های جانوری وگیاهی که کمترین مقصر در این نمایش هستند، بیشترین آسیب را خواهند دید. برای بسیاری از جانوران و گیاهان، ممکن است حتی هر اقدامی دیگر دیر باشد. حتی در تغییر دمای 1.5 درجه نیز شرایط زندگی فراتر از توانایی سازگاری برخی از موجودات زنده خواهد بود.

در میان گونه های تحت فشار، جانوران قطب شمال قرار دارند. سرزمینی که سه برابر سریعتر از حد متوسط در حال گرم شدن است.

براساس این گزارش، تلفات در تمامی سیستم های تولید شامل کشاورزی، پرورش دام، ماهیگیری، آبزی پروری و غیره در حال افزایش است. و سطح فعلی سازگاری برای پاسخگویی به مخاطرات آب و هوایی در آینده کافی نیست. برآوردها حاکی از آن است در سال 2050 صدها میلیون نفر از ساکنان شهرهای ساحلی در معرض تهدید جدی غرق شدن اراضی ناشی از افزایش سطح آب دریا قرار خواهند گرفت که باعث مهاجرت های قابل توجهی خواهد شد.

این گزارش از افزایش هزینه های سازگاری در آفریقا خبر میدهد که سالانه ده ها میلیارد دلار  افزایش خواهد بود. برخی مناطق دیگر مانند شرق برزیل، آسیای جنوب شرقی، مرکز چین و تقریبا تمامی نواحلی ساحلی ممکن است توسط سه یا چهار فاجعه آب و هوایی همزمان یا حتی بیشتر آسیب ببینند. موج گرما، خشکسالی، طوفان، آتش سوزی، سیل و بیماری ها مورد تهدید قرار گیرند. همچنین باید اثرات تقویت کننده سایر فعالیت های انسانی مضر برای کره زمین را در نظر بگیریم، مانند تخریب زیستگاه ها، بهره برداری بیش از حد منابع، آلودگی و گسترش بیماری ها و غیره.

در مواجهه با این مشکلات سیستماتیک، هیچ درمان معجزه آسایی وجود ندارد. اما بعنوان مثال حفاظت و ترمیم از جنگل ها می تواند چندین تاثیر مثبت از جمله جذب کربن، محافظت در برابر سیل و کاهش فرسایش را در پی داشته باشد.

این گزارش علیرغم نتیجه گیریهای هشدار دهنده، امیدواری نیز میدهد. بشر هنوز هم میتواند با اتخاذ تدابیر نیرومند، سرنوشت خود را به سمت آینده ای بهتر هدایت کند تا این تغییرا ت در نیمه دوم قرن کند تر شود. ما نیاز داریم تا شیوه زندگی خود را دوباره تعریف کنیم.

منبع: لوموند

One Reply to “بشر در اوج فاجعه تغییر آب و هوا”

  1. دقیقا همین طور است. حتی این گزارش برای آسیا و ایران نیز طبقه بندی آسیب پذیری از اثرات تغییرات اقلیم را داشته است. اگر دقیق تر بخواهیم به آن بپردازیم در پیش نویس گزارش ارزیابی ششم، گروه کاری اول با عنوان مبانی علمی و فیزیکی تغییر اقلیم، ایران را در محدوده غرب آسیا مورد مطالعه قرار داده و آسیب پذیری ایران را از دماهای حدی، خشکسالی و بارش های سیل آسا ناگهانی تا ۲۰۳۰ مورد پهنه بندی قرار داده. با اینحال آیا شهرهای ما تاب آوری لازم در برابر این تغییرات را دارند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.