گزارش توسعه جهانی آب 2021

شهره صدری – وضعیت فعلی منابع آب نیاز به بهبود مدیریت منابع آب را پررنگ تر می کند. شناخت، اندازه گیری و بیان ارزش آب و گنجاندن آن در تصمیم گیری، برای دستیابی به مدیریت پایدار و عادلانه منابع آب و اهداف توسعه پایدار (SDG) برنامه 2030 سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار اساسی است.

ارزشگذاری آب

کسانی که ارزش آب را کنترل میکنند، نحوه استفاده آن را کنترل می کنند. ارزشها جنبه اصلی قدرت و عدالت در حاکمیت منابع آب است. عدم ارزشیابی کامل آب در همه مصارف مختلف آن، دلیل اصلی یا نشانه ای از بی توجهی سیاسی به آب و سوء مدیریت آن تلقی میشود. اغلب اوقات، ارزش آب یا مجموعه کامل آن از چند ارزش، به هیچ وجه در تصمیم گیری برجسته نیست.

در حالی که اصطلاح ” ارزش” و روند ” ارزشگذاری” به خوبی تعریف شده است، چندین دیدگاه مختلف وجود دارد که ” ارزش” بطور خاص برای گروه های مختلف کاربر و سهامداران معنی دارد. همچون روشهای مختلفی برای محاسبه مقدار و معیارهای متفاوت برای بیان آن وجود دارد.

تفاوت در نحوه ارزیابی آب نه تنها بین گروه های ذینفع رخ میدهد بلکه در آنها بسیار گسترده است. این دیدگاه های مختلف در مورد ارزش آب و بهترین روش ها برای محاسبه و بیان آب، همراه با دانش محدودی از منابع واقعی، چشم انداز چالش برانگیزی برای پیشرفت سریع در ارزشگذاری آب به همراه دارد. بعنوان مثال تلاش برای مقایسه کمی آب برای مصارف خانگی، حق انسان برای آب، اعتقادات عرفی یا مذهبی و ارزش حفظ جریان برای جفظ تنوع زیستی بیهوده است. هیچ یک از اینها نباید فدای دستیابی به روشهای ارزشگذاری مداوم شوند.

حسابداری اقتصادی سنتی، که معمولا یکی از ابزارهای اصلی اطلاع رسانی تصمیمات سیاستی است، تمایل دارد که مقادیر آب را  به روشی که اکثر محصولات دیگر ارزیابی می شوند – یا استفاده از قیمت ثبت شده یا هزینه های آب هنگام انجام معاملات اقتصادی – محدود کند. با این حال، در مورد آب، هیچ رابطه مشخصی بین قیمت آن و ارزش آن وجود ندارد. در جایی که آب قیمت گذاری میشود، به این معنی که مصرف کنندگان از آن استفاده می کنند، این اغلب منعکس کننده تلاش برای بازیابی هزینه و نه ارزش تحویل شده است. هنوز، در مورد ارزشگذاری، اقتصاد یک علم کاملا مرتبط، تاثیرگذار و قدرتمند است، حتی اگر نیاز به کاربردی جامع تر داشته باشد.

با این وجود، مقادیر مختلف آب باید سازگار شود و مبادلات تجاری بین آنها حل شده و در فرآیندهای برنامه ریزی و تصمیم گیری منظم و همه جانبه گنجانده شود. بنابراین راه پیش رو، در صورت امکان توسعه بیشتر رویکردهای معمول ارزشگذاری خواهد بود، بلکه  همچنین اولویت بندی رویکردهای بهبود یافته برای مقایسه، تضاد و ادغام ارزش های مختلف، و ترکیب نتایج عادلانه و منصفانه در سیاست ها و برنامه ریزی های بهبود یافته خواهد بود.

نسخه 2021 گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل متحد (UN WWDR 2021) با عنوان ” ارزشگذاری آب” روشها و رویکردهای فعلی ارزشگذاری آب را در پنج دیدگاه بهم مرتبط گروه بندی می کند:

– ارزشگذاری منابع آب

– شرایط منابع آب  و  اکوسیستم ها

– ارزشگذاری زیرساخت های آب برای ذخیره آب

– استفاده از آب، استفاده مجدد یا تامین افزایش ارزشگذاری خدمات آب، عمدتا آب آشامیدنی، بهداشتی و جنبه های مربوط به سلامت انسان

–  ارزشگذاری آب بعنوان ورودی تولید و فعالیت اقتصادی – اجتماعی مانند غذا و کشاورزی، انرژی و صنعت، تجارت و اشتغال، و سایر ارزشهای فرهنگی – اجتماعی آب از جمله ویژگی های تفریحی، فرهنگی و معنوی

این موارد با تجربیات مناطق مختلف جهان تکمیل میشود. فرصتها بر ای تطبیق ارزش های مختلف آب از طریق رویکردهای یکپارچه و جامع تر برای حاکمیت ، رویکردهای تامین مالی و روشهایی برای رفع نیازهای دانش، تحقق و ظرفیت  خواهد بود.

منبع: unwater

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *