تغییر اقلیم مساله زنان است

شهره صدری – ما و نسل بعدی، مدیون حفظ محیط زیست هستیم تا نسل بعدی بتواند فرزندان خود را در دنیای پایدار پرورش دهد.

این سیاره در معرض تهدید است

از تولید گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیتهای انسانی گرفته تا بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی، الگوی تولید و مصرف ناپایدار خطری برای بشریت است.

فقیرترین افراد جهان اغلب بیشترین آسیب را می بینند. تغییر آب و هوا همه را تحت تاثیر قرار میدهد – اما زنان و دختران در میان فقیرترین افراد در جهان، شوک های محیطی، اقتصادی و اجتماعی بیشتری را متحمل میشوند.

اغلب زنان و دختران، آخرین کسانی هستند که غذا میخورند یا نجات می یابند. با به خطر افتادن سیستم های بهداشتی آب، با خطرات بهداشتی و ایمنی بیشتری روبرو میشوند.  و با از بین رفتن منابع آب سالم و بهداشتی باعث افزایش کارهای داخل خانه و مراقبت های بیشتر از افراد خانواده میشود.

تاثیر آب و هوا

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، زنان و دختران اغلب مسئولیت جمع آوری آب و سوخت  و تامین مواد غذایی را بر عهده دارند.

مجموع ساعتهایی که همه زنان در 25 کشور در صحرای جنوب افریقا برای بدست آوردن آب هر روز صرف می کنند معادل 16 میلیون  ساعت است.

تغییر اقلیم باعث افزایش ریسک خشکسالی میشود

خشکسالی میتواند محصولات، خاک، گیاهان و جانوران را از بین ببرد. کمبود مواد غذایی را تشدید کرده و وضعیت زنان و دختران را بویژه در مکان های آسیب پذیر از قبل بدتر کند.

زمان عمل فرا رسیده

زنان بعنوان پذیرندگان اولیه روش های جدید کشاورزی، اولین پاسخ دهندگان در بحران ها، تصمیم گیرندگان در خانه و همچنین کارآفرینان سبز به شمار میروند. زنان عامل تغییر هستند و باید به همان اندازه بخشی از راه حل برای آینده پایدار باشند .

راه حل پایدار

امروزه، سوخت های فسیلی اولین منبع انرژی مصرفی هستند و با انتشار گازهای گلخانه ای رابطه ای مستقیم دارند. زنان  بطور نانمتناسبی بار فقر را بر دوش می کشند.

1.1میلیارد نفر دسترسی به برق ندارند

3 میلیارد نفر هنوز سوخت مناسب برای پخت غذا ندارند و از سوخت جامد برای پخت و پز استفاده می کنند

4.3 میلیون نفر از مرگ و میرها با آلودگی داخل خانه در ارتباط است

بخشهایی از آفریقا و آسیای غربی با بحران انسانی ناشی از خشکسالی روبرو هستند

بعنوان مثال در کنیا 3.4 میلیون نفر از 5.6 میلیون نفری که تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته اند، فاقد امنیت غذایی هستند.

منبع: unwomen

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *